Voor organisaties

iHabitus beziet organisaties als levende systemen met hun eigen geschiedenis, gedragingen en patronen. De vraagstukken die spelen worden in veruit de meeste gevallen gecreëerd door de mensen zelf. Denk bijvoorbeeld aan oplopend ziekteverzuim, voortdurende conflicten in teams of hoog verloop van personeel. Dit betekent dat ook het oplossen van vraagstukken die spelen voor het grootste gedeelte ook ligt in de handen van de mensen.

Door middel van organisatie opstellingen maken we inzichtelijk wat de patronen en gedragingen zijn die voorkomen en welke dynamieken er spelen in de onderstroom. Reflecteren op het eigen gedrag op alle niveau’s en de bereidheid om het eigen gedrag bij te stellen is noodzakelijk om te komen tot een duurzame verandering. Waarnemen, denken en handelen om verder te komen: Habitus.

Het type vragen waar organisatie ons voor inschakelen liggen op het vlak van

  • Visie ontwikkeling
  • Integraal verzuimprogramma
  • Verzuimatelier

Lees verder voor meer informatie over interventies voor organisaties >

iHabitus maakt gebruik van inzichten en werkwijzen uit diverse bedrijfskundige en sociaal-psychologische stromingen als het basismodel van verdraaide organisatie, systemisch werk, Skills, IoPT, transactionele analyse en NLP.