Verzuimgedrag is de spiegel van uw organisatie

Welkom bij iHabitus

iHabitus werkt met mensen, met teams en met organisaties. Dat lijken heel verschillende onderwerpen. Toch is het goed mogelijk als organisatie een stevige koers te hebben met weinig verzuim en toch ruimte te bieden aan individuele wensen en gestroomlijnde teams.

Verzuim en inzetbaarheid

Habitus betekent 'een duurzame manier van waarnemen, denken en handelen, waarmee mensen zich in een 'maatschappelijk veld' kunnen handhaven en verder kunnen komen'. Het gaat dus over waarnemen en gedrag, jouw gedrag en de invloed die dit heeft op jezelf, op de ander en op de interactie. Dat maakt het van belang om te werken vanuit je persoonlijke vraag als het gaat over verzuim en inzetbaarheid in teams en organisaties. iHabitus ziet professionele groei en persoonlijke ontwikkeling als twee kanten van dezelfde medaille. Inzicht in het eigen gedrag ten opzichte van de organisatietaak maakt dat er helderheid ontstaat en er keuzes gemaakt kunnen worden. Waar en waarom raakt iemand jou en wat betekent dit voor de relatie met de ander en je plek in het team? Hoe doe je dat dan? Daarnaast laat veel verzuim casuïstiek zien dat er verband is met recente of juist met al heel oude verlieservaringen. Hiermee werken kan grote impact hebben op het functioneren en de inzetbaarheid.

Levend verlies

Inzicht in deze combinatie van gedrag en interactie en mijn eigen ervaringen met verlies heeft er voor mij toe geleid om coach® te worden en het thema rouw en levend verlies verder vorm te geven in het Verliesatelier. Zie voor meer informatie hierover: www.verliesatelier.nl.

Live en online

De i van iHabitus staat voor internet. iHabitus werkt namelijk niet alleen met fysieke ontmoetingen maar maakt ook gebruik van online mogelijkheden. Klassieke trainingen, maar ook online trainingen, intervisie- of coaching sessies behoren tot de mogelijkheden. De programma's zijn altijd op maat, on the job en efficiënt. Niet te veel en niet te weinig. De aanpak van iHabitus is concreet en persoonlijk vanuit een praktische aanpak. Moeilijke dingen brengen we graag terug tot de essentie: 'keep it simple', dat is al ingewikkeld genoeg.

Ik werk volgens de ethische code van Phoenix en ben ik lid van de beroepsvereniging LVSC