© fotografie: Erik de Just

Team begeleiding

Hoe willen jullie als team met elkaar omgaan en welke waarden zijn voor eenieder van belang in de samenwerking? Hoe zorgen jullie ervoor dat iedereen gemotiveerd en aanwezig is en blijft? Hoe zorgen jullie dat ieder zich verantwoordelijk voelt voor zijn of haar eigen bijdrage in het team? Welke persoonlijke en organisatorische dynamieken liggen hieraan ten grondslag en hoe speelt dit in het team? Deze vragen vormen de grondslag voor een effectieve, efficiënte samenwerking tussen mensen in teams waarbij iedereen in zijn kracht ingezet is, aanwezig is en ook blijft. Het beantwoorden van deze vragen creëert verbinding, openheid en begrip voor jezelf en elkaar. Op basis hiervan kun je gezamenlijke waarden vaststellen waar iedereen zich aan wil verbinden: ‘het wenkend of uitnodigend perspectief’ oftewel ‘denken vanuit de bedoeling’. De bedoeling geeft van binnenuit richting aan de keuzes, wat een organisatie, team of individu beweegt. Bijvoorbeeld ‘kwalitatief goede zorg leveren voor onze cliënten gebaseerd op eigen regie’ of ‘de communicatie tussen mensen verbeteren door middel van technologie ’ Als het perspectief helder is volgt de invulling van de ‘Hoe’ -vraag: hoe creëren wij een wenkend perspectief? Hoe gaan wij om met verzuim? Hoe voeren wij ‘ moeilijke’ gesprekken? Hoe gaat het met afspreken en aanspreken, luisteren, feedback geven en ontvangen, hoe optimaliseren we werkprocessen?

Vragenlijst

Om de huidige situatie in kaart te brengen maar ik gebruik van het model van Patrick Lencioni. Lencioni brengt door middel van een vragenlijst de vijf frustratie van teamwork in kaart. De onderwerpen vertrouwen, conflicten, betrokkenheid, verantwoordelijkheid en resultaat komen aan de orde en geven inzicht in waar actie nodig is om het team beter te laten samenwerken.

Teamfoto

Hoe staan jullie er nu in en waar wil je naar toe? De uitkomsten uit de vragenlijst vormen het vertrekpunt voor de teamfoto. Hierin wordt de beleving van het team zichtbaar en wordt helder hoe groot de overeenkomsten en verschillen zijn. De teamfoto geeft zicht op je eigen kwaliteiten en valkuilen en die van de ander. We maken gebruik van oefeningen en opstellingen om hier helderheid in te creëren en met elkaar op zoek te gaan naar hoe het zou kunnen kloppen voor alle teamleden, ieder een eigen unieke plek. Als we dat met elkaar helder hebben kunnen we de stap zetten naar het vaststellen van concrete teamwaarden: we gaan op reis.

Op reis

We gaan op reis! Voorwaarts en in beweging! Wat gaan we doen? We gaan aan de slag met de ‘hoe’ vraag. Dit betekent dat we het gat tussen de oude en de nieuwe situatie gaan invullen, gebaseerd op jullie doelstellingen. Hieronder vind je voorbeelden van workshops:

  • Effectief verzuimgesprekken voeren
  • De dialoog: effectieve communicatie
  • Afspreken en aanspreken in zelfsturende teams
  • Feedback geven en ontvangen
  • Mijn probleem, jouw probleem? Het creëren van eigenaarschap
  • LSD (luisteren, samenvatten, doorvragen)
  • Go with the flow: omgaan met stress en werkdruk
  • De kunst van samenwerken (gebaseerd op transactionele analyse)
  • In beweging: de rol van de adviseur

Lees verder voor meer informatie over workshops voor teams >

De vormen die we gebruiken bepalen we samen: klassikaal, online of een mix daarvan. De insteek is altijd eerlijk, interactief en met respect voor alle teamleden. Het resultaat is een team dat zich verantwoordelijk voelt voor het gezamenlijke doel en daar naar weet te handelen vanuit respect voor ieders individuele waarden en talenten.


Het teamontwikkelingsmodel van Lencioni