Workshops voor organisaties

 

Visie ontwikkeling ten aanzien van verzuim of duurzame inzetbaarheid

Aanwezigheid op het werk nu en in de toekomst, wordt in sterke mate bepaald daar door persoonlijke overwegingen rondom ziekte, betrokkenheid en motivatie en door de sociale omgeving. Hoe er in uw organisatie door uzelf en door uw medewerkers aangekeken wordt tegen deze zaken is in sterke mate bepalend voor hoe hiermee in de dagelijks praktijk wordt omgegaan. Wat kunt u doen als uw ‘onderbuik’ aangeeft dat er iets niet klopt? Wat mag u wel en niet van uw medewerkers vragen? Hoe kunt u uw managers of teams zodanig faciliteren dat zij verzuim of inzetbaarheid werkelijk kunnen beïnvloeden? Wat is hierin uw eigen rol?

Eenduidigheid in de visie waarmee gewerkt wordt is een eerste vertrekpunt en een randvoorwaarde om het resultaat te kunnen beïnvloeden. In dit programma nemen wij u mee in de verschillende visies die er zijn op verzuim en de voor- en nadelen hiervan om zo te komen tot een eenduidige visie van waaruit gewerkt kan worden in uw organisatie. U krijgt zicht op de randvoorwaarden en welke aandachtspunten en nog zijn en er worden doelstellingen met elkaar vastgesteld.

Integraal verzuimprogramma

Vanuit welke visie op verzuim werkt de organisatie? Hoe kunt u uw medewerkers zover krijgen dat zij zelf de verantwoordelijkheid nemen voor verzuim? Wat zijn de doelstellingen ten aanzien van verzuim? In hoeverre is er duidelijkheid rondom ieders rol en taken in het kader van verzuim? Hebben managers of teams voldoende kennis en vaardigheden om te handelen? Hoe verloopt de samenwerking met uw bedrijfsarts? Deze en andere relevante vragen komen aan de orde in het integrale verzuimprogramma. Het programma wordt volledig op maat van uw organisatie gemaakt afhankelijk van uw wensen en de problematiek waar u tegenaan loopt.

Cultuurverandering

Under construction